ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุ๊คเฮ้าส์นครราชสีมา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุ๊คเฮ้าส์นครราชสีมา
BOOKHOUSE NAKHONRATCHASIMA LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวิโรจน์ วิจิตรโกสุม, นางทัศนีย์ วิจิตรโกสุม
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 29 มกราคม 2535
ทุนจดทะเบียน : 600000
ประเภทธุรกิจ : หนังสือเรือน เครื่องเขียน แบบพิมพ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 124 ถ.จักรี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4424-1879
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุ๊คเฮ้าส์นครราชสีมา