ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านกระดาษ-บาติก

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านกระดาษ-บาติก
BATIK-PAPER HOME LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางศิริพร จันทมาลา, นายกังวาล จันทมาลา, นางผโลทัย อาชวะสมิต
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 27 มิถุนายน 2544
ทุนจดทะเบียน : 550000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการค้าสินค้าทำด้วยกระดาษสา
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 115/1 หมู่ 2 ถ.แม่ทา-ท่าจักร ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51170
โทรศัพท์ : 0-5357-4871
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านกระดาษ-บาติก