ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านเก็ดโก

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านเก็ดโก
BAAN GECKO LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวปิยนุช ศุภการ, นายแมกซิม เบอร์นา
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 11 ธันวาคม 2544
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 140/15 หมู่ 4 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์ : 0-5342-4048
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านเก็ดโก