ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปฐมครุภัณฑ์ โอ.เอ.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปฐมครุภัณฑ์ โอ.เอ.
PRATOM KARUPAN O.A. LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวรัตติกร ลุนจันทา, นายโกเมศ ห่วงเนาวกุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 26 เมษายน 2542
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ขายเครื่องเขียน เครื่องใช้สำนักงานซ่อมเครื่องใช้สำนักงาน,เช่าเครื่องใช้สำนักงาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 133/1 ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 0-3425-0852
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปฐมครุภัณฑ์ โอ.เอ.