ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิติเวสส์วิศวกรรม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิติเวสส์วิศวกรรม
PITIVES ENGINEERING LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสิทธิศักดิ์ ศุนะนันทน์, นายอลงกรณ์ คุ้มเมฆา
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 19 ตุลาคม 2537
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้างอาคารบ้านเรือน คอมพิวเตอร์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ขายส่งนม (ขายปลีก)
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 50 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิติเวสส์วิศวกรรม