ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.วัฒนา โอเอ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.วัฒนา โอเอ
P.WATTANA O.A. LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเอกกมล ปัญญาวัฒนานุกูล, นางสาวสิริกุล ปัญญาวัฒนานุกูล, นางสาวธารทิพย์ ปัญญาวัฒนานุกูล, นางมาริษา ปัญญาวัฒนานุกูล,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 7 กรกฎาคม 2535
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ขายปลีกและค้าส่งเครื่องคอมฯ พริ้นเตอร์ เครื่องใช้ ครุภัณฑ์ลงทุน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 51/178-179 หมู่ 1 ถ.โรจนะ ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.วัฒนา โอเอ