ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลโภคเทรดดิ้ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลโภคเทรดดิ้ง
POLPOKE TRADING LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวสุวรรณา ธนบุญสมบัติ, นายชูชัย ธนบุญสมบัติ, นายอัฐฎางค์ ธนบุญสมบัติ, นายชูชาติ ธนบุญสมบัติ,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 23 เมษายน 2516
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : ขายส่งสินค้าให้กับส่วนราชการ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 158/6 ถ.ลำภู แขวง วัดสามพระยา เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 0-2281-6469
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลโภคเทรดดิ้ง