ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์สุวรรณ คอนซูเมอร์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์สุวรรณ คอนซูเมอร์
PHONGSUWAN CONSUMER LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางบังอร เก้าสกุล, นางสาวชลอ พวงพิกุล, นายบริพัฒน์ ศรีแสงอ่อน
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 13 พฤษภาคม 2547
ทุนจดทะเบียน : 1500000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการค้าสินค้าอุปโภค บริโภคทุกประเภท รวมทั้งเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 141/3 หมู่ 1 ถ.ราชสีมา-กบินทร์บุรี ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์สุวรรณ คอนซูเมอร์