ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ไชยสุราษฎร์ธานี

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ไชยสุราษฎร์ธานี
PHONGCHAI SURATTHANI LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายพงษ์ แขอุดม, นางถนอมจิตต์ แขอุดม, นายสมศักดิ์ จิราจินดากุล, นางสาวพรพิมล แขอุดม, นางสาวชลรดา แขอุดม
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 7 กุมภาพันธ์ 2539
ทุนจดทะเบียน : 6000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องเขียน,แบบเรียน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 223/2-3 ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ไชยสุราษฎร์ธานี