ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรปวีณไอทีเซ็นเตอร์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรปวีณไอทีเซ็นเตอร์
PORNPAWEE IT CENTER LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวเยาวมาลย์ แสงสุระเดช, นางจริยา แสงสุระเดช
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 29 กรกฎาคม 2547
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ขายเครื่องคอมพิวเตอร์ วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานและอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็คทรอนิคส์บริการซ่อมโทรศัพท์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 98/6 ถ.เทศบาลดำริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทรศัพท์ : 0-3721-6808
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรปวีณไอทีเซ็นเตอร์