ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรลาภพัฒนภัณฑ์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรลาภพัฒนภัณฑ์
PORNLARBPATANAPUN LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายยชญ์วัฒน์ พรลาภวณิชกุล, นางสาวณัชภัค พรลาภวณิชกุล, นางสุดคนึง จันทร์ประภาพ, นางชนาพร พรลาภวณิชกุล,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 31 สิงหาคม 2532
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ขายกระดาษใช้ในสำนักงาน และผ้าหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 44 ซ.อนามัย ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0-2320-6060
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรลาภพัฒนภัณฑ์