ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรานนกวิทยาเซลซ์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรานนกวิทยาเซลซ์
PHRANNOK WITTHAYA SALES LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายมนตรี อัศววรานันต์, นางสุนีย์ อัศววรานันต์, นายพยุงศักดิ์ ประสิทธิชัยวงศ์, นางสาววาณี กิตติภัทรกุล,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 17 พฤษภาคม 2526
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายปลีกเครื่องเขียนแบบเรียน,อุปกรณ์การเรียน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 823/32-34 ถ.พรานนก แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 0-2411-2594
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรานนกวิทยาเซลซ์