ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลิ้วคอมพิวเตอร์และธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลิ้วคอมพิวเตอร์และธุรกิจ
PLIW COMPUTER & BUSINESS LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสายใจ วัฒนชัย, ไม่มี, นางสายใจ วัฒนชัย, นายวินัย วัฒนชัย,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 27 ตุลาคม 2538
ทุนจดทะเบียน : 300000
ประเภทธุรกิจ : ขายเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสาร รับสอนคอมพิวเตอร์และซ่อมแซม
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 42 หมู่ 6 ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22190
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลิ้วคอมพิวเตอร์และธุรกิจ