ห้างหุ้นส่วนจำกัด พะเยาเจริญศักดิ์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พะเยาเจริญศักดิ์
PHAYAO CHAROENSAK LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายศักดิ์ พิทักษ์กุล, นายเกษมศักดิ์ พิทักษ์กุล, นางพยอม พิทักษ์กุล, นางเพ็ญศรี โหจินดารัตน์, นางนวลสวาท คูสุวรรณ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 14 มิถุนายน 2525
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายครุภัณฑ์และเครื่องเขียนแบบพิมพ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 14 ถ.ดอนสนาม ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ : 0-5443-1003
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พะเยาเจริญศักดิ์