ห้างหุ้นส่วนจำกัด พะเยา คอม แอนด์ โมบาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พะเยา คอม แอนด์ โมบาย
PAYAO COM AND MOBILE LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสมอ พันธุ์วิไล, นายนพดล สายพรม, นางจันทรา อาคะนัย
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 9 กรกฎาคม 2544
ทุนจดทะเบียน : 1200000
ประเภทธุรกิจ : ขายคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 12/24 ถ.รอบเวียงประตูกลอง ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ : 0-5441-1148-9
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พะเยา คอม แอนด์ โมบาย