ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัชรัตน์ เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัชรัตน์ เซอร์วิส
PATHCHARAT SERVICE LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายกิตติ แนบเกษร, นางสาววิภารัตน์ สร้อยมาศ, นายสามารถ แดงดีเลิศ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 28 เมษายน 2547
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการทำการค้าเครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 22 ซ.35 (อัศวนันท์) ถ.สุขุมวิท แขวง ปากน้ำ เขต เมือง กระบี่ 81000
โทรศัพท์ : 0-1268-5254
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัชรัตน์ เซอร์วิส