ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิษณุโลกโมเดอร์นออฟฟิศ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิษณุโลกโมเดอร์นออฟฟิศ
PHITSANULOK MODERN OFFICE LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายลือพงศ์ ไกรขจรกิตติ, นายอัครวุฒิ ไกรขจรกิตติ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 6 มกราคม 2535
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกเครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์สำนักงาน ออกแบบ-ตกแต่งภายใน ปรับปรุงสำนักงาาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 99/13 ถ.พระองค์ดำ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5521-1881-3
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิษณุโลกโมเดอร์นออฟฟิศ