ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีซี แอนด์ ออฟฟิศเซ็นเตอร์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีซี แอนด์ ออฟฟิศเซ็นเตอร์
PC & OFFICE CENTER LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสมศรี คูเกษมกิจ, นางสาวอัญชุดา เลิศวัฒนวณิชย์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 11 มิถุนายน 2546
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายปลีก ติดตั้ง และซ่อม ซึ่งสินค้าประเภทเครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สำนักงาน และองค์ประกอบที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 31/2 ซ.จันกลิ่น ถ.ริมคลองประปา แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 0-2466-7217
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีซี แอนด์ ออฟฟิศเซ็นเตอร์