ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอนด์เค ฮาร์ดแวร์เฮ้าส์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอนด์เค ฮาร์ดแวร์เฮ้าส์
P & K HARDWARE HOUSE LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายปกรณ์ ทรัพย์นภาพร, นางสาวอัคณา พรหมศรี
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 26 ตุลาคม 2538
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 434/1 ถ.ศรีกุญชร ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทรศัพท์ : 0-3846-1068
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอนด์เค ฮาร์ดแวร์เฮ้าส์