ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.เค. โอเอ.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.เค. โอเอ.
P.P.K. OA. LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายพชร จรัสภาคิน, นางภูริตา จรัสภาคิน
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 28 มีนาคม 2538
ทุนจดทะเบียน : 4000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์,เครื่องอิเล็คทรอนิคส์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 553,555,557,559 ถ.มาลัยแมน ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.พี.เค. โอเอ.