ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.อาร์.โอ.ซัพพลายส์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.อาร์.โอ.ซัพพลายส์
P.R.OSUPPLIES LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายโปร่ง ขำเจริญ, นางสาวยุวดี ไกรรอด
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 8 เมษายน 2547
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายขายส่ง / ขายปลีกเศษโลหะ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 38/362 หมู่ 14 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.บางหัวเสือ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ : 0-2756-7272
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.อาร์.โอ.ซัพพลายส์