ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเก็ต โอ.เอ. ซัพพลาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเก็ต โอ.เอ. ซัพพลาย
PHUKET O.A. SUPPLY LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายดำรง อาหมัด, นายวุฒิเลิศ รักหาบ, นายสุชาติ รักหาบ, นายนพดล อาหมัด, นายวีรวัฒน์ วัฒนะวงศ์ขจร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 8 พฤษภาคม 2545
ทุนจดทะเบียน : 1200000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายปลีกคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 21/9 หมู่ 7 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82190
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเก็ต โอ.เอ. ซัพพลาย