ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลคอมพิวเตอร์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลคอมพิวเตอร์
MANGKOL COMPUTER LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสันโดษ คติพจน์, นายพิศาล พรหมสาขา ณ สกลนคร, นายมงคล ธงวิชัย
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 28 กุมภาพันธ์ 2544
ทุนจดทะเบียน : 600000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายคอมพิวเตอร์ วัสดุและอุปกรณ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 596/2 หมู่ 10 ถ.กำจัดภัย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลคอมพิวเตอร์