ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลอุปกรณ์การศึกษา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลอุปกรณ์การศึกษา
MONGKHOL EDUCATION EQUIPMENT LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายมงคล เกตุมาน, นางสาวเพ็ญพรรณ เพ็ชรภักดิ์, นายพนม เกตุมาน, นายไตรพิธ จุ้ยเจริญ, นางสร้อยทอง จุ้ยเจริญ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 3 ธันวาคม 2528
ทุนจดทะเบียน : 550000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายอุปกรณ์การศึกษา,เครื่องใช้สำนักงาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 4/2 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลอุปกรณ์การศึกษา