ห้างหุ้นส่วนจำกัด มอร์เกท เซ็นเตอร์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มอร์เกท เซ็นเตอร์
MOREGATE CENTER LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเสถียร เหลืองจินดา, นายปรีชา อติวีระกุล, นางสาวลัดดาวัลย์ อติวีระกุล, นายประยูน เหลืองจินดา, นางสาวสายใจ เหลืองจินดา
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 8 กันยายน 2535
ทุนจดทะเบียน : 509428
ประเภทธุรกิจ : ขายเครื่องถ่ายเอกสาร
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 354 ถ.ศุภสารรังสรรค์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7491-7047
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด มอร์เกท เซ็นเตอร์