ห้างหุ้นส่วนจำกัด มายด์ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มายด์ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส
MIND SUPPLY AND SERVICE LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายธารา รัตนไพจิตต์, นางสาวนภาพร ปัญหาชัย, นายบุญเอก เหมาะสมสกุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 24 พฤศจิกายน 2543
ทุนจดทะเบียน : 800000
ประเภทธุรกิจ : ขายและรับซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 194/70 หมู่ 1 ซ.โกสุมร่วมใจ 2 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวง สีกัน เขต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด มายด์ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส