ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรอนันต์ เครื่องเขียน-แบบเรียน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรอนันต์ เครื่องเขียน-แบบเรียน
MITR ANAN STATIONERY LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวิศาล มุกดาอนันต์, นางสงวน มุกดาอนันต์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 12 มกราคม 2531
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ขายสินค้าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 261,263 ถ.กรุงศรีใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ : 0-4451-1489
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรอนันต์ เครื่องเขียน-แบบเรียน