ห้างหุ้นส่วนจำกัด ม.วัฒนาภรณ์ พลาสเทค

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ม.วัฒนาภรณ์ พลาสเทค
M. WATTANAPORN PLASTECH LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายกิติวัฒน์ มุงคุณ, นายวิชาญ มุงคุณ, นางรัตนาภรณ์ มานน้อย
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 9 มกราคม 2539
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายพลาสติกและสิ่งพิมพ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 55/353 หมู่ 7 แขวง คลองกุ่ม เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2914-7077
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ม.วัฒนาภรณ์ พลาสเทค