ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์
YALA BORIBOON LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสุมิตร เหลืองภัทรวงศ์, นางสมจิตร เหลืองภัทรวงศ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 7 เมษายน 2531
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : อุปกรณ์เครื่องเขียนแบบพิมพ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 198-198/1 ถ.พิพิธภักดี ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทรศัพท์ : 0-7321-2331
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาบริบูรณ์