ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุติธรรม ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุติธรรม ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส
YUTTITHAM SUPPLY & SERVICE LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเด่น ยุติธรรม, นางสาวเรวดี สารีพันธ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 7 มิถุนายน 2543
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์ อะไหล่และเครื่องเขียนแบบพิมพ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 161 หมู่ 2 ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
โทรศัพท์ : 0-4236-0528
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุติธรรม ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส