ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูเนี่ยนเทค

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูเนี่ยนเทค
UNION TECH LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสมพร นิมิตชัยโกศล, นางสุรีรัตน์ กองแก้ว
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 23 กันยายน 2535
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : เครื่องเขียนแบบพิมพ์ เครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 604/234 หมู่ 1 ซ.เพชรเกษม 92/1 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : 0-2805-5300
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูเนี่ยนเทค