ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมวิทยานครราชสีมา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมวิทยานครราชสีมา
RUAMVITHAYA NAKHONRATCHASIMA LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายฉัตรชัย รุ่งเจริญพัฒนกิจ, นางรัตนา รุ่งเจริญพัฒนกิจ, นางสาววไลพร รุ่งเจริญพัฒนกิจ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 29 สิงหาคม 2528
ทุนจดทะเบียน : 600000
ประเภทธุรกิจ : ค้าส่ง ค้าปลีกหนังสือ,แบบเรียน,เครื่องเขียนแบบพิมพ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 277,279 ถ.ยมราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4425-9505
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมวิทยานครราชสีมา