ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมเพื่อนศึกษาภัณฑ์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมเพื่อนศึกษาภัณฑ์
RUAMPHUEN SUKSAPHUN LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวนัยจิตร วารีนิล, นายสุรสิทธิ์ เหล่าพราหมณ์, นางนิภาพร มีลักษณ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 9 เมษายน 2538
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 78/7 ถ.วัดโพธิ์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมเพื่อนศึกษาภัณฑ์