ห้างหุ้นส่วนจำกัด รังสรรค์ ซับพลาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รังสรรค์ ซับพลาย
RANGSAN SUPPLY LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายปิยวิทย์ เขมะรังสรรค์, นายนพดล สุขวัฒก์, นายจิตติพงศ์ เขมะรังสรรค์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 13 ตุลาคม 2542
ทุนจดทะเบียน : 900000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายอะไหล่รถ น้ำมันเครื่อง และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นจำหน่ายประดับยนต์จำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 455/41 ถ.เพชรเกษม แขวง บางแค เขต บางแค กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : 0-2413-3323
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด รังสรรค์ ซับพลาย