ห้างหุ้นส่วนจำกัด รังสีคอมพิวเตอร์แอนด์วีดีโอแลป

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รังสีคอมพิวเตอร์แอนด์วีดีโอแลป
RUNGSEE COMPUTER & VIDEO LAB LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายดิษฐ์พงษ์ ปรัชญาภัทร, นายสมฤกษ์ แซ่ปึง, นางพรทิพา เสรีประเสริฐ, นางนุชจรินทร์ ปรัชญาภัทร,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 19 พฤษภาคม 2535
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 104 ถ.รัฐคำนึง ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด รังสีคอมพิวเตอร์แอนด์วีดีโอแลป