ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเจริญสินเทรดดิ้ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเจริญสินเทรดดิ้ง
RUNGCHAROENSIN TRADING LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวิสิฐ โตศิริ, นางสาวเพ็ญพรรณ เรืองศรี
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 10 พฤษภาคม 2542
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : ขายส่ง-ขายปลีกอุปกรณ์การเรียน,เครื่องใช้สำนักงาน,แบบเรียน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 119/175 หมู่ 14 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ : 0-2465-2801
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเจริญสินเทรดดิ้ง