ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเสริมมิตร เอ็นจิเนียริ่ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเสริมมิตร เอ็นจิเนียริ่ง
RUNGSOEMMITR ENGINEERING LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายประภาส ชารีผาย, นายสมาน ชารีผาย
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 7 สิงหาคม 2541
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการซื้อขายและซ่อมคอมพิวเตอร์ ขายเครื่องคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 46/185 หมู่ 1 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ : 0-2930-7638
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเสริมมิตร เอ็นจิเนียริ่ง