ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านใหม่ทำหมวก

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านใหม่ทำหมวก
RANMAI THAMMUAK LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางจรรยา เจริญทั้งสมบัติ, นายพงษ์พันธ์ กรรณกุลสุนทร, นายสุดชาย กรรณกุลสุนทร, นายกำพู กรรณกุลสุนทร, นายวิโรจน์ กรรณกุลสุนทร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 6 เมษายน 2527
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องแต่งกาย เครื่องแบบ เครื่องเขียนแบบพิมพ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 161/4 ถ.พระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 0-5322-2333
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านใหม่ทำหมวก