ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ่มหมงเชียง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ่มหมงเชียง
LIM MONG CHAING LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายปรีชา พนาสวัสดิ์วงศ์, นายยงยุทธ พนาสวัสดิ์วงศ์, นายโสภณ พนาสวัสดิ์วงศ์, นายอมร พนาสวัสดิ์วงศ์, นางสาววาริณี พนาสวัสดิ์วงศ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 20 กรกฎาคม 2524
ทุนจดทะเบียน : 3500000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน การสอน เครื่องเขียนแบบพิมพ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 105-107 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ่มหมงเชียง