ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลูกเจริญกิจเทรดดิ้ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลูกเจริญกิจเทรดดิ้ง
LUK CHARERNKIT TRADING LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางบังอร ปลูกฝังปัญญา, นายณัฐ ปลูกฝังปัญญา, นายธีรวัฒน์ แซ่ปึง, นายชยพล ปลูกฝังปัญญา,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 10 กันยายน 2525
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : เครื่องเขียน,เครื่องใช้สำนักงาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 112/12-13 หมู่ 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0-2759-8225
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลูกเจริญกิจเทรดดิ้ง