ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล. บัณฑิตเอ็นเตอร์ไพรส์ 1986

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล. บัณฑิตเอ็นเตอร์ไพรส์ 1986
R.BANDID ENTERPRISE 1986 LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายคุงกิม แซ่หลิ่ม, นางสาววรรณี แซ่เจียว, นางสาวใส ใจวรรณะ, นางสาวถวาย อุนยะวงษ์,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 8 เมษายน 2529
ทุนจดทะเบียน : 600000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเครื่องเขียนแบบพิมพ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 586 ถ.สี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล. บัณฑิตเอ็นเตอร์ไพรส์ 1986