ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินเนอร์เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินเนอร์เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย
WINNER SERVICE AND SUPPLY LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายประกิจ จาตุราวิชานันท์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 14 พฤษภาคม 2546
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : ขายปลีกและให้บริการซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 47/556 หมู่บ้าน ร่มเงาไม้ ถ.บางไผ่-หนองเพลางาม ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินเนอร์เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย