ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิรุฬห์ ครุภัณฑ์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิรุฬห์ ครุภัณฑ์
VIRUN DURABLE ARTICLES LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวกนกรัตน์ พงษ์วิทยภานุ, นายปรีชา โพธิปัญญาธรรม
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2542
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้างอื่น ๆ จำหน่ายวัสดุคุรุภัณฑ์ สำน ักงาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 59-61 ถ.รถไฟ 1 ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
โทรศัพท์ : (01)9411494
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิรุฬห์ ครุภัณฑ์