ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสันคุรุภัณฑ์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสันคุรุภัณฑ์
WISAN KURUPHAN LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางกรองทิพย์ กวินธร, นายวีระยุทธ กวินธร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 24 มิถุนายน 2539
ทุนจดทะเบียน : 600000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายส่ง-ปลีกเครื่องเขียน,แบบพิมพ์ จำหน่ายส่ง-ปลีกนมโรงเรียน จำหน่ายส่ง-ปลีกเครื่องใช้สำนักงาน,และบริการซ่อม
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 93/29-30 หมู่ 4 ต.จันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
โทรศัพท์ : 0-7536-4484
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสันคุรุภัณฑ์