ห้างหุ้นส่วนจำกัด วุฒิขุมเงิน พาณิชย์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วุฒิขุมเงิน พาณิชย์
WUTKHUMNGOEN PHANICH LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายทองหล่อ หวันมะรัตน์, นางสาวรจนา ลืออุโฆษกุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 19 มกราคม 2543
ทุนจดทะเบียน : 1500000
ประเภทธุรกิจ : ขายวัสดุสำนักงานและวัสดุไฟฟ้าทุกชนิด ขายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 124/1 หมู่ 6 ถ.ขอนแก่น-บางตลาด ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0-2531-9989
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด วุฒิขุมเงิน พาณิชย์