ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว. มุ่งกิจฮาร์ดแวร์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว. มุ่งกิจฮาร์ดแวร์
V.MOONGKIJ HARDWARE LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวัลลภ มุ่งมานะกิจ, นางสาวปทุม ชุมพลบัญชร, นายวรวุฒิ มุ่งมานะกิจ, นายวีรวัฒน์ มุ่งมานะกิจ,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2520
ทุนจดทะเบียน : 800000
ประเภทธุรกิจ : ขายปลีก,ส่ง สินค้าจำพวกฮาร์ดแวร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 247 ถ.อโศก-ดินแดง แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2246-2393
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว. มุ่งกิจฮาร์ดแวร์