ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.วิโรจน์พัฒนกิจ 1989

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.วิโรจน์พัฒนกิจ 1989
V.VIROJ PATTANAKIJ (1989) LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสมศักดิ์ ศักดิ์พรทรัพย์, นางอุดมพร ศักดิ์พรทรัพย์, นายวิเชียร กุลวราพร, นางสาวจันทร์สิริ กุลวราพร, นายวิศาล กุลวราพร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 5 กันยายน 2516
ทุนจดทะเบียน : 14250000
ประเภทธุรกิจ : ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้เช่าสถานที่ให้บริการ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 89 ซ.รัชฏภัณฑ์ ถ.ราชปรารภ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2642-6060
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.วิโรจน์พัฒนกิจ 1989