ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีภิรมย์สยามการค้า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีภิรมย์สยามการค้า
SRIPIROMSIAM TRADE LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวันรบ ศรีภิรมย์, นางสาวพรพรรณ อัคควัฒนกุล, นายประยุทธ์ จอมธนวัฒน์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 1 กรกฎาคม 2542
ทุนจดทะเบียน : 1800000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน เช่าซื้อ ขายฝาก รถยนต์ ประกอบกิจการซื้อ ขาย อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 80 ซ.เจริญนคร 40 ถ.เจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ : 0-2862-6990
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีภิรมย์สยามการค้า