ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีมาตุลี

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีมาตุลี
SRIMATULEE LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางวรนันท์ วิทยาวรางกูร, ไม่มี, นางวรนันท์ วิทยาวรางกูร, นายธนพัฒน์ สุวรรธนศิลป์, นางพัชรินทร์ สุวรรธนศิลป์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 1 ตุลาคม 2529
ทุนจดทะเบียน : 2500000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเครื่องเขียนแบบพิมพ์หนังสือแบบเรียน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 105-109 ถ.มาตุลี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีมาตุลี