ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีฤกษ์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีฤกษ์
SRILERK LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสฐิรพงษ์ สังวาลย์, นายมนูญ สังวาลย์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 8 กันยายน 2546
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : ตรวจสอบภายใน ให้คำปรึกษา รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องกับด้านบัญชีและการเงิน ประกอบกิจการค้าปลีก เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องเขียน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 232/1 ซ.แจ้งวัฒนะ 6 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 0-2973-4909
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีฤกษ์